CYBERSQUATTING
.CZ

V nsledujcm seznamu naleznete expirovan domny, kter byly smazny a jsou voln k registraci. Seznam se aktualizuje automaticky kadch 12 hodin, take me dojt k tomu, e njak domna je u znovu zaregistrovna. Seznam je veejn pstupn a denn jej vid destky domainer, proto doporuuji neekat a pokud se vm njak erstv smazan domna lb, tak si j okamit registrujte.
Data se aktualizuj kadch 12 hodin. Zde zveejnn data nejsou generovna na tchto strnkch. Zobrazen domny byly uvolnn k registraci. Je mon je tedy zaregistrovat. Pokud njak z domn bude registrovna, nesmae se ze seznamu. Proto je nutn si pospit s registrac. Seznam uvolnnch domn je pro domny .com, .net, .info, .org, .biz a .mobi. Registrovat si je mete u libovolnho registrtora.