CYBERSQUATTING
.CZ

Tento nástroj slouží k získávání nejpoužívanějších keywordů z textu. Do formuláře zadáte text na stránce. Nastavíte minimální množství znaků, které má mít keyword a minimální množství opakování keywordu v textu k tomu, aby si jej generátor všimnul. Pak stisknete Generj Keywordy a generátor vám vygeneruje obsah meta tagu keywords.

Vygenerované keywordy:


Minimum znaku Minimum opakovani
Statistika vloženého textu: